Všeobecné obchodné podmienky

Tento nákupný poriadok je platný pre internetový obchod www.rajkabeliek.sk a určuje podmienky predaja a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ internetového obchodu www.rajkabeliek.sk) a kupujúceho (zákazník). Informácie o prevádzkovateľovi internetového obchodu www.rajkabeliek.sk získate v časti kontakt.

 

1.Spôsob objednávky

Tovar je možné objednať na www.rajkabeliek.sk online výberom požadovaného tovaru.

Objednávka v každom prípade musí obsahovať nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno spoločnosti
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • kontaktný telefón
 • predmet objednávky (názov tovaru, množstvo, cena)
 • spôsob doručenia
 • adresu pre dodanie tovaru (ak nie je totožná s adresou kupujúceho)


2. Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky, napr. oznámenie o vyexpedovaní Vašej objednávky alebo oznámenie o prípadných technických záležitostiach, napr. oneskorená dodávka kvôli nedostatku tovaru a pod. S prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, že v prípade potreby Vás môže prevádzkovateľ kontaktovať aj telefonicky.

 

3. Spôsob platby

Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru, zamestnancovi špedičnej služby UPS. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné.

 

4. Dodacie podmienky /poštovné, balné/

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne kuriérom UPS. Tovar expedujeme spravidla do 3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, samozrejme po dohovore s kupujúcim. Ak Vaša zásielka nebude doručená v predpokladanom čase, prosíme Vás kontaktujte nás.

 

5. Reklamácie

Reklamácie na nami predaný tovar prijímame elektronickou poštou alebo telefonicky. Po oznámení predmetu reklamácie, ak nie je inak dohodnuté, postupujte nasledovne:

 • po zistení poštovej adresy dodávateľa pošlite reklamovaný tovar na adresu dodávateľa. Reklamovaný tovar zákazník zasiela spolu s kópiou faktúry, adresou a popisom chyby.
 • prevádzkovateľ zvyčajne obratom, avšak najneskôr do 14 dní od prevzatia reklamačnej zásielky odošle späť zákazníkovi produkt v opravenom stave, alebo vymenený za nový produkt.

Reklamácia dodávky:

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene, ihnei nás informujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky - Kontakty). Ak nie je inak dohodnuté medzi zákazníkom a predajcom, reklamácie sa vybavujú podľa platných predpisov.

 

6. Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajucim riadi predovšetkym v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov. Kupujúci je v zmysle § 12 ods. 5 citovaného zákona oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku do 7 dní od prevzatia plnenia.


Postup a podmienky pri odstúpení od zmluvy:

 • musí byť uskutočnené písomnou formou alebo telefonicky vopred nahlásené
 • musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho.

Oprávneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar spať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia cenu zaplatenú za tovar.

 

7. Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať kedykoľvek predtým, ako ju potvrdíte telefonicky alebo písomne obchodníkovi. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky emailom na adrese uvedenej v časti kontakty. Po potvrdení objednávky obidvomi stranami sa objednávka stáva záväznou.

 

8. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte alebo doručením cez kuriéra.


Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihnei po dodávke tovaru, alebo počas doby jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

 

9. Ochrana osobných údajov

 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.
 • Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať alebo zmazať svoje osobné údaje kedykoľvek emailom alebo telefonicky s oznámením u predávajúceho na kontaktoch, ktoré sú uvedené v sekcii Kontakty.
 • V prípade, že zákazník alebo záujemca elektronického obchodu www.rajkabeliek.sk sa zaregistroval pre prijímanie emailových správ informačného a/alebo reklamného charakteru, má právo a možnosť aktualizovať alebo zmazať svoje osobné údaje kedykoľvek emailom alebo telefonicky s oznámením u predávajúceho na kontaktoch, ktoré sú uvedené v sekcii Kontakty tohto elektronického obchodu. Okrem toho každý informačný email obsahuje možnosť okamžitého zrušenia zasielania ďalších správ a zároveň zmazanie osobných údajov, ktoré boli zadané pri registrácii.

 

Nákupný košík
VirtueMart
Váš košík je prázdny.


kabelky kabelky
TOPlist
Počet návštev